HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 19 Tháng 2 2021
Thứ sáu 19 Tháng 2 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Sasaki-Einstein and Kähler-Einstein metric on 5-manifolds and weighted hypersurfaces
Speaker: Joonyeong Won (KIAS)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
An application of a Bogomolov-Gieseker type inequality to counting invariants
Speaker: Soheyla Feyzbakhsh (Imperial College)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới