HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 05 Tháng 2 2021
Thứ sáu 05 Tháng 2 2021
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới