HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 05 Tháng 2 2021
Thứ sáu 05 Tháng 2 2021
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới