HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 7 2018

Xêmina Hình học tính toán
Bresenham's Line Algorithm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Trung tâm đào tạo
Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Trung tâm đào tạo
Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Tháng 7 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới