HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 7 2018
Thứ năm 26 Tháng 7 2018
08:00 
17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới