HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 24 Tháng 7 2018
Thứ ba 24 Tháng 7 2018
17:15 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới