HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Thời gian: 17h15-18h ngày 24 tháng 07 năm 2018
Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới