HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

30 Tháng 7 2018 - 05 Tháng 8 2018

Xêmina Trung tâm đào tạo
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Xêmina Trung tâm đào tạo
Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Báo cáo viên: TS. Trần Văn Bằng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Lý thuyết đồ thị và các bài toán ứng dụng trong Máy học
Báo cáo viên: TS. Lê Chí Ngọc

30 Tháng 7 2018 - 05 Tháng 8 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới