HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 30 Tháng 7 2018
Thứ hai 30 Tháng 7 2018
17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới