HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 14 Tháng 5 2020
Thứ năm 14 Tháng 5 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Covid-19: Facts and Mathematical Models
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới