HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Thời gian: 17h30, Thứ 5, ngày 14/5/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Nội dung báo cáo xem tại đây

Trở lại