HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Covid-19: Facts and Mathematical Models
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 14/05/2020.

Địa điểm: Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.

Tóm tắt: In this talk, we will summarize some information about mathematical models used for Covid-19 pandemic in the US and UK. Some facts about the situation in Vietnam will be presented. We also discuss some strategies for pandemic intervention.

Trở lại

Công bố khoa học mới