HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 22 Tháng 2 2017
Thứ tư 22 Tháng 2 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

08:00 

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An introduction to COCO: A platform for Comparing Continuous Optimizers in a Black-Box Setting
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

09:30 

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
REGULARITY OF WEAK SOLUTION FOR THE NAVIER - STOKES EQUATIONS VIA ENERGY CRITERIA
Người báo cáo: Vũ Thị Thùy Dương

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới