HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

REGULARITY OF WEAK SOLUTION FOR THE NAVIER - STOKES EQUATIONS VIA ENERGY CRITERIA
Người báo cáo: Vũ Thị Thùy Dương
Thời gian: 9h30, Thứ 4, ngày 22/2/2017
Địa điểm: Phòng 303, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới