HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 23 Tháng 2 2017
Thứ năm 23 Tháng 2 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
The coincidence Lefschetz Theorem
Người báo cáo: Jean Paul BRASSELET (Institut de Mathématiques de Luminy)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs
Speake: Ngo Dac Tan

14:00 

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới