HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Phân phối của biến ngẫu nhiên giá trị lớn nhất và giá trị đồng thời cho trường ngẫu nhiên nhiều chiều
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ 4, ngày 22/2/2017
Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày về phương pháp sử dụng đặc trưng Euler-Poincare của Adler-Taylor và so sánh các trường hợp khi tập chỉ số lồi hay không lồi địa phương.

Trở lại

Công bố khoa học mới