HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

13 Tháng 12 2021 - 19 Tháng 12 2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On Proximal Point Algorithms
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina Phương trình vi phân
The stability of the Gagliardo-Nirenberg inequalities
Người báo cáo: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Đại học FPT

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Limits of tangent spaces to definable sets
Speaker: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Hình học đại số
Arc space and iterative derivations
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
First stability eigenvalue of singular hypersurfaces with constant mean curvature in spheres
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Trường Đại học khoa học tự nhiên-ĐHQGHN)

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Dynamics of Control’’
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Structure of higher genus Gromov-Witten invariants of the quintic threefolds
Speaker: Shuai Guo (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

13 Tháng 12 2021 - 19 Tháng 12 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới