HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

15 Tháng 11 2021 - 21 Tháng 11 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Xêmina Phương trình vi phân
On the classification of positive classical solutions to elliptic equations of the Lane-Emden type.
Người báo cáo: TS. Lê Phương (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The Koszul property and free resolutions over g-stretched local rings
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison for Affines
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth complex projective rational varieties with infinitely many real forms
Speaker: Keiji Oguiso (University of Tokyo)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Equivariant tilting modules, Pfaffian varieties and noncommutative matrix factorizations
Speaker: Yuki Hirano (Kyoto University)

15 Tháng 11 2021 - 21 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày