HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 11 2021 - 28 Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Nghiệm nhớt liên tục của phương trình elliptic cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Người báo cáo: TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Compare the good I-Filtrations of modules
Speaker: Lê Xuân Dũng (Trường Đại học Hồng Đức)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Geometric Measure Theory and Discrete Combinatorial Geometry
Speaker: Phạm Văn Thắng (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi.).

Xêmina Hình học và Tô-pô
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 27/11/2021

22 Tháng 11 2021 - 28 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày