HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

02 Tháng 11 2020 - 08 Tháng 11 2020

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hurwitz trees and abelian coverings
Báo cáo viên: Đặng Quốc Huy

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích
Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Cohomology of contact loci
Speaker: Hong Duc Nguyen (Basque Center for Applied Mathematics)

Xêmina Hình học đại số
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The Chow ring of Hilb(K3) revisited
Speaker: Qizheng Yin (Peking University)

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

02 Tháng 11 2020 - 08 Tháng 11 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới