HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

05 Tháng 10 2020 - 11 Tháng 10 2020

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves (II)
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Phương trình vi phân
On the dispersive method of solving dispersive partial differential equations
Báo cáo viên: Lương Thái Hưng

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Grothendieck--Serre in the split unramified case
Speaker: Prof. Kestutis Cesnavicis, Université de Paris XI, France

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý so sánh nghiệm mở rộng cho lớp các hệ dương có chậm và ứng dụng
Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

Xêmina Hình học giải tích
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part I)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 2
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud).

05 Tháng 10 2020 - 11 Tháng 10 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày