HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 08 Tháng 10 2020
Thứ năm 08 Tháng 10 2020
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part I)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

09:30 

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 2
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud).

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày