HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 05 Tháng 10 2020
Thứ hai 05 Tháng 10 2020
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves (II)
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới