HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 05 Tháng 10 2020
Thứ hai 05 Tháng 10 2020
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves (II)
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày