HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 9 2020 - 04 Tháng 10 2020

Xêmina Hình học tính toán
Convex rope problem (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the surjectivity of certain word maps on SU(2)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 1
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Xêmina Hình học giải tích
Quantum invariants of knots (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Hùng (ĐH Pisa, Italia)

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

28 Tháng 9 2020 - 04 Tháng 10 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới