HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 10 2020
Thứ tư 07 Tháng 10 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Grothendieck--Serre in the split unramified case
Speaker: Prof. Kestutis Cesnavicis, Université de Paris XI, France

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý so sánh nghiệm mở rộng cho lớp các hệ dương có chậm và ứng dụng
Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới