HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 06 Tháng 10 2020
Thứ ba 06 Tháng 10 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
On the dispersive method of solving dispersive partial differential equations
Báo cáo viên: Lương Thái Hưng

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày