HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 06 Tháng 10 2020
Thứ ba 06 Tháng 10 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
On the dispersive method of solving dispersive partial differential equations
Báo cáo viên: Lương Thái Hưng

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới