HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Chuyến đi đầu tiên về Việt Nam
Báo cáo viên: GS Lê Dũng Tráng

Thời gian: 14h00 Thứ 5, ngày 28/11/2019
Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới