HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 28 Tháng 11 2019
Thứ năm 28 Tháng 11 2019
08:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with time-varying delays
Báo cáo viên: Mai Viết Thuận

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Chuyến đi đầu tiên về Việt Nam
Báo cáo viên: GS Lê Dũng Tráng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới