HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 27 Tháng 11 2019
Thứ tư 27 Tháng 11 2019
08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorems for meromorphic mappings on parabolic manifolds intersecting moving hypersurfaces with good truncation
Báo cáo viên: Gerd Dethloff, University of Brest (France)

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới