HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 27 Tháng 11 2019
Thứ tư 27 Tháng 11 2019
08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorems for meromorphic mappings on parabolic manifolds intersecting moving hypersurfaces with good truncation
Báo cáo viên: Gerd Dethloff, University of Brest (France)

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày