HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 11 2019 - 10 Tháng 11 2019

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Phòng Phương trình vi phân
Hà Nội, 16/11/2019

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Xemina nhóm Đa thế vị
Long term behavior of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equations
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Lịch cổ VIệt Nam
Báo cáo viên: PGS Lê Thành Lân

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

04 Tháng 11 2019 - 10 Tháng 11 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày