HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch cổ VIệt Nam
Báo cáo viên: PGS Lê Thành Lân

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 6/11/2019
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn bài báo cáo xem tại đây

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới