HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch cổ VIệt Nam
Báo cáo viên: PGS Lê Thành Lân

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 6/11/2019
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Toàn văn bài báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới