HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h thứ Sáu 8/11/2019
Địa điểm: Phòng 605 nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới