HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 11 2019
Thứ tư 06 Tháng 11 2019
09:30 

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

09:45 

Xemina nhóm Đa thế vị
Long term behavior of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equations
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Lịch cổ VIệt Nam
Báo cáo viên: PGS Lê Thành Lân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới