HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

21 Tháng 1 2019 - 27 Tháng 1 2019

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and applications
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Digital Differential Analyzer và thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Galois groups over the rationals with ramification constraints
Báo cáo viên: Prof. J. Sonn (Dept. Math., Israel Inst. Technology)

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and applications (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

21 Tháng 1 2019 - 27 Tháng 1 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới