HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 23 tháng 1 năm 2019
Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới