HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 24 Tháng 1 2019
Thứ năm 24 Tháng 1 2019
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Độ phức tạp của bài toán biến đổi đồ thị về đồ thị đầy đủ
Báo cáo viên: Trần Quang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày