HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 24 Tháng 1 2019
Thứ năm 24 Tháng 1 2019
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Độ phức tạp của bài toán biến đổi đồ thị về đồ thị đầy đủ
Báo cáo viên: Trần Quang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới