HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 24/1/2019
Địa điểm: Phòng 513, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt

Trở lại

Công bố khoa học mới