Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc như sau:

1.Mục đích:

Đào tạo sau tiến sỹ thông qua chương trình nghiên cứu, góp phần đào tạo các nhà toán học trẻ thành chuyên gia.
Tuyển chọn các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Việt Nam cũng như quốc tế làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học nhằm tạo cơ hội cho họ tiếp tục triển khai nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sỹ của Việt Nam, đặc biệt là của Viện Toán học; cũng như góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực Đông Nam Á và các nước ở Châu Phi, nơi Toán học chưa thực sự phát triển.

2. Điều kiện thực hiện đề tài:

Mỗi đề tài gồm Chủ nhiệm đề tài và tối đa 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt và 01 chuyên gia.
Chủ nhiệm đề tài đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ tiến sỹ toán học hoặc tin học vào thời điểm bắt đầu triển khai đề tài, có năng lực nghiên cứu thể hiện qua chất lượng luận án tiến sĩ và các công trình đã công bố, tiền ấn phẩm. Có tuổi đời không quá 40 đối với ứng viên nam, không quá 45 đối với ứng viên nữ; hoặc nhận bằng tiến sỹ chưa quá 5 năm tính tới thời hạn nộp hồ sơ. Được lãnh đạo của cơ quan quản lý (nếu có) cho phép và tạo điều kiện để tham gia thực hiện đề tài.

Thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài là cán bộ hoặc học viên, nghiên cứu sinh của Viện Toán học.

Khuyến khích đề tài có một cán bộ nghiên cứu có uy tín của Viện Toán học nhận bảo trợ về khoa học. Người bảo trợ khoa học có thể tham gia đề tài với vai trò chuyên gia.

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký (Mẫu số 1);
 • Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí theo năm tài chính (Mẫu số 2asố 2b). (Thuyết minh làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được. Đối với các đề tài dài hạn Chủ nhiệm đề tài nêu rõ dự kiến sản phẩm đạt được cùng dự toán kinh phí theo năm tài chính);
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài (Mẫu số 3 dành cho chủ nhiệm và số 4 dành cho thành viên đề tài);
 • Bản sao bằng tiến sỹ hoặc giấy xác nhận của cơ sở đào tạo về kế hoạch bảo vệ luận án tiến sỹ;
 • Thư giới thiệu có các đánh giá cụ thể về điểm mạnh, điểm yếu của chủ nhiệm đề tài, thể hiện được mối liên hệ, hiểu biết của người giới thiệu về chủ nhiệm đề tài. Đối với đề tài ngắn hạn: thư giới thiệu của 01 nhà khoa học uy tín và của Người bảo trợ khoa học. Đối với đề tài dài hạn: thư giới thiệu của 02 nhà khoa học uy tín;
 • Bản sao một số bài báo tiêu biểu của chủ nhiệm đề tài. Khuyến khích chủ nhiệm đề tài gửi những bài báo trong đó mình có những đóng góp chính hoặc những bài báo có liên quan trực tiếp tới đề cương nghiên cứu;
 • Các văn bằng, giải thưởng (nếu có) hỗ trợ hồ sơ của chủ nhiệm đề tài.

5. Tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ bản cứng được gửi tới thư ký hành chính của Trung tâm: Bà Trần Thị Thanh Hà (bản mềm được gửi tới e-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ), phòng 205, nhà A5, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, 18-Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thời gian thông báo kết quả: Trong tháng 5 năm 2023, kế hoạch triển khai bắt đầu từ T1/2024.

Thông tin chi tiết xin xem ở Qui định đã ban hành số 146/QĐ-VTH xem tại đây

 

LAST_UPDATED2

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau:

1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH
2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/04/2023 đến hết 12h ngày 10/05/2023
3. Đối tượng tài trợ và điều kiện đăng ký thực hiện đề tài:

Mỗi đề tài nghiên cứu gồm hai hoặc ba người bao gồm:

 1. Chủ nhiệm đề tài là người trong tập thể hướng dẫn của nghiên cứu sinh,
 2. Thành viên nghiên cứu chủ chốt là nghiên cứu sinh của Viện Toán học.
 3. Thành viên còn lại (nếu có) là cán bộ của Viện Toán học và trong tập thể hướng dẫn.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Đơn đăng ký (Mẫu số 1);
 2. Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí (tiếng Việt mẫu 2a và tiếng Anh mẫu 2b);
 3.  Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài (mẫu số 3 dành cho người hướng dẫn, mẫu số 4 dành cho nghiên cứu sinh);
 4.  Quyết định hướng dẫn và công nhận nghiên cứu sinh;
 5.  Đánh giá của tập thể hướng dẫn về năng lực chuyên môn của nghiên cứu sinh và các kết quả đã đạt được;
 6. Bài báo của nghiên cứu sinh đã công bố hoặc nhận đăng ở tạp chí trong danh sách SCI-E của Web of Science hoặc bản thảo kết quả nghiên cứu.

Có thể tải các mẫu tại đây

5. Tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ bản mềm được đăng ký thông qua tài khoản cá nhân tại trang tin điện tử của Trung tâm. Nếu chưa có tài khoản cá nhân, có thể bắt đầu tạo tài khoản mới tại đây.
Hồ sơ bản cứng và phiếu xác nhận đã đăng ký đề tài (mẫu tại đây) được gửi tới thư ký hành chính của Trung tâm: Bà Trần Thị Thanh Hà (e-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ), phòng 205, nhà A5, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, 18-Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Số lượng: 02 đề tài, kế hoạch triển khai bắt đầu từ T1/2024.

7. Thời gian thông báo kết quả: Trong tháng 6 năm 2023.

 

LAST_UPDATED2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Việt Phương

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Nguyễn Việt Phương

Tên đề tài: Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng cho đa thức vi phân

Chuyên ngành: Toán giải tích

Thời gian: 09h30, thứ Hai, ngày 27/3/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); PGS.TS. Trần Giang Nam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Hà Trần Phương (Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phản biện); PGS.TS. Ninh Văn Thu (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Phùng Văn Mạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Phạm Hoàng Hà (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ).

LAST_UPDATED2

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 16/02/2023 Hội đồng Giáo sư nhà nước gửi Công văn số 18/HĐGSNN về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Một số mốc thời gian quan trọng đối với ứng viên:

 • Hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại cơ sở giáo dục đại học: ngày 28/4/2023;
 • Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại HĐGS cơ sở: ngày 30/6/2023;
 • Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN: Ngày 30/6/2023.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Thông tin liên hệ của Cơ sở đào tạo Viện Toán học: chị Trần Thị Phương Thảo, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , số điện thoại: 02437563474-5201.

LAST_UPDATED2

Ngày "Toán học cho mọi người“ 26/3/2023

ToanhocchoMoinguoi poster
"Toán học cho mọi người“ là hoạt động hưởng ứng Ngày Toán học Thế giới 2023. Hoạt động này được Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN và Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) đồng tổ chức.. Theo nhà toán học Yuri Manin, toán học là một phần của văn hoá theo nghĩa rộng, và nó không thuộc về công nghiệp hay một loại hình kinh doanh. Người ta không thể mua lời giải của những bài toán mở bằng thật nhiều tiền. Mặt khác, các định lý toán học không đáng tin cậy với những người không chấp nhận logic. Chứng minh toán học là vô ích với những người chỉ tin vào chân lý của số đông. Các vấn đề mở của toán học là quá xa xỉ với những người tin rằng mình đã nạp được toàn bộ chân lý nhân loại từ vô tuyến truyền thông. Nhưng những đóng góp của toán học cho nền khoa học và kỹ thuật, y học và cả văn hoá nhân loại, là vô cùng ý nghĩa và lý thú, và chúng tôi tin rằng những đóng góp đó sẽ thuyết phục được mọi người.

Ngày "Toán học cho mọi người" dự kiến sẽ gồm các nội dung sau.

1) Từ 9h sáng, chung kết cuộc thi "Bài giảng và bài viết về Toán học, mang tên Hoàng Tụy".

2) Từ 14h đến 16h30, hai bài giảng đại chúng:

 • TS. Nguyễn Quý Hà (Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn -- VinBigdata, Vingroup): Toán học đằng sau các mô hình trí tuệ nhân tạo.
 • TS. Ngô Trung Hiếu (Viện Toán học): Các ngưỡng của cấu trúc rời rạc ngẫu nhiên.


3) Song song với hai hoạt động trên là hai nội dung xuyên suốt cả ngày, gồm Hội chợ và triển lãm sách cho người yêu toán và khoa học, và Triển lãm poster Mathematical Moments, mỗi poster là một bài viết ngắn về những ứng dụng của toán học trong cuộc sống quanh ta.

Địa điểm: Hội trường Hoàng Tụy, Tầng 2 nhà A6, Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình không thu phí tham dự.

Nhà toán học lớn Hermann Weyl (1885-1955) có nói rằng ông luôn đi tìm kiếm sự thống nhất giữa cái đúng thật và sự tao nhã qua công việc của mình, và nếu phải lựa chọn giữa hai thứ trên, ông sẵn sàng ưu tiên cho sự tao nhã. Hy vọng bạn tìm được niềm hứng thú với sức mạnh và sự tao nhã của toán học từ chương trình này.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới