Tin tức

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Phạm Thị Hương

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Phạm Thị Hương

Tên đề tài: Ổn định và điều khiển một số lớp hệ phương trình suy biến có trễ 

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 24/11/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Hải Yến (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách khoa Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Trần Đình Kế (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Hà Phi (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới