Tin tức

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thị Hiền

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Trương Thị Hiền

Tên đề tài: Lũy thừa hình thức của các iđêan đơn thức

Ngành: Đại số và Lí thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 10/11/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Trần Nguyên An (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Phản biện); TS. Lê Đình Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện; PGS.TS. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng (Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới