Tin tức

IM-Simons postdoctoral Fellowship 2020

The Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology invites applications for 5 positions of the IM-Simons postdoctoral Fellowship Program, 2020-2021. The initial appointment will be for one year, with possibility of extension up to a second year. Renewal for the second year will depend on a comprehensive review of the scientific activity of the fellow.

The targets of this program are:

 • to attract foreign young researchers to work at the institute,
 • to provide Vietnamese young researchers a bridge to a long-term scientific career,

Eligibility

Applications are invited from qualified researchers under 40 years of age who have a PhD degree in mathematics no more than five years before the deadline of the application. Preferences will be given to research areas of the institute, see the website http://math.ac.vn/en/.

Salary and benefits

The salary will be 1.000 USD per month plus support for accommodation. In addition, the fellows will receive a round flight ticket and a research grant up to 1.000 USD per year for attending conferences and small equipment.

How to Apply

Interested candidates should submit the following documents to Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :

 • Curriculum Vitae;
 • List of publications;
 • A research proposal (no more than four pages);
 • Two recommendation letters.

The submission deadline is June 01, 2020. Applications will be considered until the positions are filled. The expected starting date of the fellowship is September 1, 2020. Informal queries should be sent to the above email address.

LAST_UPDATED2

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Hội đồng Giáo sư nhà nước Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Thông báo "Tài trợ Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp cơ sở Viện Toán học, năm 2020"

1. Mục đích và nội dung hỗ trợ

Trong năm 2020, Viện Toán học dự kiến tài trợ tối đa 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Viện Toán học. Đề tài nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cán bộ Viện Toán học không quá 45 tuổi để triển khai các vấn đề nghiên cứu toán học mang tính thời sự và có hàm lượng khoa học cao.

Mỗi đề tài cơ sở được hỗ trợ 240 triệu trong vòng 2 năm (120 triệu/1 năm).

Dự kiến kí hợp đồng và triển khai: 01/04/2020.

2. Đối tượng

Là cán bộ biên chế của Viện Toán học, có kế hoạch công tác trong nước không dưới 6 tháng mỗi năm trong thời gian thực hiện đề tài. Mỗi cán bộ trong cùng một thời điểm chỉ được chủ nhiệm tối đa 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc dạng này.

 • Ưu tiên các cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
 • Không ưu tiên cán bộ hiện đang là Chủ nhiệm các đề tài của Viện Hàn Lâm (Đề tài Nghiên cứu viên cao cấp, Đề tài Độc Lập trẻ, Đề tài Độc lập), Chủ nhiệm đề tài Nafosted.

3. Hồ sơ

Các giấy tờ sau gửi đến email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :

 1. Lý lịch khoa học có kèm theo thành tích công bố của chủ nhiệm đề tài và các thành viên đề tài (Mẫu 1),
 2. Bản thuyết minh khoa học đề tài (Mẫu 2).
 3. Thời gian nộp hồ sơ: 15/03/2020.

4.  Sản phẩm của đề tài

Sản phẩm của đề tài là 1 bài báo đã đăng hoặc được nhận đăng trong danh mục ISI (Web of Science) và sản phẩm này không được dùng để nghiệm thu ở một đề tài nào khác.

5. Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở VTH năm 2020 có từ 5-7 thành viên bao gồm đại diện Ban Lãnh đạo Viện Toán học, đại diện Hội đồng khoa học Viện Toán học và một số chuyên gia khác.

(Phiếu đánh giá hồ sơ: Mẫu 3).

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học số 4 (Tập 23 - 2019)

Thông tin Toán học số 4 (Tập 23 - 2019)

LAST_UPDATED2

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện Toán học năm 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Viện Toán học năm 2019 đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư  tại Viện Toán học vào ngày 30/12/2019.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đã đăng ký. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thông báo danh sách các ứng viên được đề nghị bổ nhiêm chức danh Phó giáo sư tại Viện Toán học năm 2019 như sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký bổ nhiệm
Ngành/
Chuyên ngành khoa học
xét bổ nhiệm
1 Đoàn Trung Cường Phó giáo sư Toán học
2 Nguyễn Duy Tân Phó giáo sư Toán học
3 Hoàng Lê Trường Phó giáo sư Toán học

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới