Tin tức

Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

THÔNG BÁO
Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế, Viện Toán học thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 như sau:

1. Vị trí, số lượng và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư:

TT

Chức danh

Chuyên ngành

Số lượng

Điều kiện

1

Giáo sư

Toán học

02

1. Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện tại Điều 25, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:

- Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023;

- Ứng viên đã được cở sở đào tạo ở nước ngoài (cơ sở được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật nước sở tại cho phép hoạt động) bổ nhiệm chức danh giáo sư.

2. Ứng viên có nguyện vọng và có hồ sơ đăng ký bổ nhiệm giáo sư tại Viện.

2

Phó Giáo sư

Toán học

01

1. Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện tại Điều 25, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:

- Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023;

- Ứng viên đã được cở sở đào tạo ở nước ngoài (cơ sở được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật nước sở tại cho phép hoạt động) bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

2. Ứng viên có nguyện vọng và có hồ sơ đăng ký bổ nhiệm phó giáo sư tại Viện.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên (Mẫu số 15, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018);
  2. Lý lịch khoa học cập nhật đến năm 2023;
  3. Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
  4. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

(Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật).

3. Thời gian và địa điểm nộp:

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp tại: Phòng Quản lý tổng hợp (P.206, Nhà A5, Viện Toán học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: 024 37563474, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới