Tin tức

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Viện trưởng Viện Toán học ký quyết định số 91/QĐ-VTH về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2022.

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2022 xem tại đây.

LAST_UPDATED2

NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tháng 11 năm 2021, Hai trung tâm khoa học quốc tế dưới sự bảo trợ của Unesco về Toán học và Vật lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chính thức ra mắt.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Đào tạo thạc sĩ phối hợp với các trường đại học quốc tế Khóa 15 (2022-2024)

Viện Toán học tiếp tục phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ tổ chức Khóa 15, Chương trình đào tạo thạc sĩ Toán học phối hợp với các trường đại học quốc tế, gọi tắt là Chương trình CHQT.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

THÔNG BÁO Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế, Viện Toán học đã thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, Viện đã nhận được 02 hồ sơ:

  1. TS. Nguyễn Tất Thắng
  2. TS. Hoàng Thế Tuấn.

Ngày 25/04/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 của Viện Toán học đã họp xem xét, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Trình độ

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Số phiếu đồng ý/số thành viên tham dự họp

1

Nguyễn Tất Thắng

Tiến si

Toán học

Viện Toán học

6/6

2

Hoàng Thế Tuấn

Tiến sĩ

Toán học

Viện Toán học

6/6

 

 

 

LAST_UPDATED2

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Ngày 8/4/2022 Hội đồng Giáo sư nhà nước gửi Công văn số 65/HĐGSNN, Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Một số mốc thời gian quan trọng đối với ứng viên:

  • Hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại cơ sở giáo dục đại học: ngày 6/5/2022;
  • Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại HĐGS cơ sở: ngày 30/6/2022;
  • Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN: Ngày 30/6/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới