Tin tức

Thông báo về việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Thông báo về việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Nội dung chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học số 2 (Tập 21 - 2017)

Thông tin Toán học số 2 (Tập 21 - 2017)

LAST_UPDATED2

Danh sách trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

Danh sách trúng tuyển viên chức xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

  1. Đào Quang Khải, sinh 29/08/1980, nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03, Phòng Phương trình vi phân
  2. Phí Tiến Cường, sinh ngày 14/08/1994, nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03, Trung tâm Đào tạo sau đại học.
LAST_UPDATED2

Danh sách trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

Danh sách trúng tuyển viên chức, xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

  1. Chu Thị Mai Hồng, 28/02/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
  2. Nguyễn Đình Vũ, 17/04/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
LAST_UPDATED2

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi Công văn số 1275/VHL-TCCB, ngày 20/6/2017 Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học.

Xem thêm

  • Công văn 1858/BKHCN-TCCB, ngày 9/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
  • Phụ lục kèm theo

 

LAST_UPDATED2