WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 25 November 2021
Thursday 25 November 2021
09:00 

Seminar on Geometry and Topology
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

09:30 

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Geometric Measure Theory and Discrete Combinatorial Geometry
Speaker: Phạm Văn Thắng (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi.).

16:00 

Seminar on Geometry and Topology
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications