WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 17 September 2020
Thursday 17 September 2020
14:00 

Seminar on Analytic Geometry
Introduction to knot theory (part 3)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

17:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý ngược Jacobi
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications