HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 5 2020
Thứ ba 26 Tháng 5 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Assignability of dichotomy spectrum for discrete time-varying linear control systems
Báo cáo viên: Lê Viết Cường

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới