HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 26 tháng 5 năm 2020
Tóm tắt: Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng được trình bày trong báo cáo này cùng với thuật toán và thực thi trên máy tính.
Online via google meet:
Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại