HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 27 Tháng 5 2020
Thứ tư 27 Tháng 5 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Equivariant motivic integration for formal schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới