News

Học bổng theo học Master CRYPTIS trong chương trình hợp tác giữa Đại học Limoges (Pháp) và VIASM

Sau khi phối hợp tổ chức thành công một số hoạt đông khoa học như Trường Thu Mật mã và Hội nghị quốc tế ASIACRYPT 2016, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Limoges tiếp tục hợp tác trong việc đào tạo ở trình độ Master (thạc sỹ). Hai bên thống nhất sẽ giành 2 suất học bổng Master 1 và 2 suất học bổng Master 2 cho các sinh viên Việt Nam, cho năm học 2017-2018 và 2018-2019 để theo học chương trình thạc sỹ Master CRYPTIS.

 

Master CRYPTIS là chương trình thạc sỹ đầu tiên tại Pháp đào tạo về lĩnh vực mật mã và luôn là một trong các chương trình đào tạo về mật mã được đánh giá tốt nhất tại Pháp từ 30 năm nay. Master CRYPTIS đào tạo đồng thời cả về Toán học và Tin  học: hai chương trình Cryptis-Toán và Cryptis-Tin có một số môn cơ bản chung và một số môn riêng thiên về nghiên cứu lý thuyết (Toán học) hay theo khuynh hướng thiên về công nghệ (Tin học). Cả hai chương trình Cryptis-Toán và Cryptis-Tin đều được nhận chứng chỉ của ANSSI – cơ quan định chuẩn về an toàn thông tin của chính phủ Pháp. Riêng về mảng mật mã, chương trình Cryptis - Toán là 1 trong 3 Master có đầu ra tốt nhất theo đánh giá của ANSSI (Level 3).

Thông ti chi tiết xem tại đây

Nguồn: VIASM

 

 

LAST_UPDATED2

Tin buồn

TIN BUỒN

 Viện Toán học và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 TS Đặng Vũ Giang

 Sinh năm 1965

 Cán bộ Phòng Giải tích Toán học - Viện Toán học,

 Từ trần hồi 10h15 ngày 03/03/2017 (tức ngày 6 tháng 2 năm Đinh Dậu).

 Lễ Viếng bắt đầu từ 13h00 đến 14h30 ngày 05/03/2017 (ngày 8 tháng 2 năm Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Bệnh viện E - Trần Cung, Hà Nội.

LAST_UPDATED2

Stochastic processes and their applications

Thời gian: 09:00 đến 17:00 Ngày 09/03/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM

Ban tổ chức: Nguyen Huu Du, Luu Hoang Duc, Tran Tat Dat

Ban khoa học: Nguyen Huu Du, Luu Hoang Duc, Tran Tat Dat

Mục đích: The aim of the workshop is to create a conversation between experts in the fields of applied probability and stochastic processes, as well as to promote potential collaborations in the future.

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công văn của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ các cấp thực hiện năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Học bổng tiến sĩ của INdAM (Italia)

The Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INdAM)  has published the first call for 10 PhD fellowships of the programme  “INdAM Doctoral Programme in Mathematics and/or Applications Cofunded  by Marie Sklodowska-Curie Actions”, in the framework of the European  

Horizon 2020 “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes”. These fellowships offer to researchers  from all over the world the opportunity to enter a PhD School in  Matehematics and/or applications in Italy.

The deadline for submission of the application is 31 March 2017;  the deadline for submission of the degree/diploma which allows to  embark in a doctorate in Italy:

EU citizens 30 September 2017,

non EU citizens 31 May 2017.

 For further information, please visit the following link:

Application website:

https://cofund.altamatematica.it/dp-2015/main/website

where the complete Call announcement and a Guide for applicants can be downloaded!

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications