News

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi Công văn số 1275/VHL-TCCB, ngày 20/6/2017 Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học.

Xem thêm

  • Công văn 1858/BKHCN-TCCB, ngày 9/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
  • Phụ lục kèm theo

 

LAST_UPDATED2

Andrew Wiles receives Royal Society's Copley Medal

Sir Andrew Wiles has been awarded the Royal Society's Copley Medal, the world’s oldest scientific prize, "for proving Fermat's Last Theorem, a major mathematical breakthrough of the 20th century." The news release includes more on Wiles, his mathematical achievements, and the Copley Medal.

Source: AMS

 

LAST_UPDATED2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 của Học viện Khoa học và Công nghệ

Thông tin chi tiết xem tại đây

Các chuyên ngành tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ


Nguồn: Học Viện Khoa học và Công nghệ

LAST_UPDATED2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 của Học viện Khoa học và Công nghệ

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các chuyên ngành tuyển sinh và môn thi tuyển sinh

Nguồn: Học Viện Khoa học và Công nghệ

LAST_UPDATED2

Danh sách dự xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 thông báo triệu tập các ứng viên dự xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 để thực hiện kiểm tra, sát hạch:

  1. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch: Xem thông tin trong Thông báo xét tuyển viên chức trên trang web của Viện: math.ac.vn.
  2. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ 8h30, ngày 12/6/2017.
  3. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Phòng 201, tấng 2, nhà A5 – Viện Toán học. Địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh.

Danh sách dự xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 xem tại đây

LAST_UPDATED2