News

Newsletter of the Vietnamese Mathematical Society, No 3. Vol. 22 - 2018 (in Vietnamese)

Newsletter of the Vietnamese Mathematical Society, No 3. Vol. 22 - 2018 (in Vietnamese)

LAST_UPDATED2

TB: Triệu tập các ứng viên tham gia dự xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

THÔNG BÁO

 Triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển viên chức đọt 3 năm 2018

  

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2018 của Viện Toán học thông báo triệu tập các ứng viên đã đăng ký tham dự kỳ xét tuyển viên chức tháng 10 năm 2018(Danh sách kèm theo).

1)    Tập chung phổ biến quy chế:

 -         Thời gian tập chung: 9h00 ngày 18/10/2018 (thứ Năm)

 -         Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, nhà A5 (Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

 2)    Tham gia kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn: 

 -         Thời gian: 30/10/2018 (thứ Ba)

 Phỏng vấn xét tuyển chuyên viên: từ 9h00 đến 9h45;

 Phỏng vấn xét tuyển nghiên cứu viên: từ 9h45 đến 17h00;

 -         Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, nhà A5 (Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Ứng viên có mặt tại phòng phỏng vấn trước thời điểm bắt đầu phỏng vấn 15 phút đê làm thủ tục; mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

 

3)    Liên hệ với Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Toán học để được hỗ trợ.

 Điện thoại: 04.3756.3474 (số máy lẻ: 206) hoặc 04.383.63.11./.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LAST_UPDATED2

Thông báo tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

Được sự phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Toán học tổ chức tuyển viên chức đợt 3 năm 2018.
Thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức như sau

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 05 viên chức

trong đó

 • 04 nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03
 • 01 chuyên viên, mã số 01.003 làm thư ký tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (ACTA)

2. Hình thức: Xét tuyển

Kế hoạch xét tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 28/9/2018
 • Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 10/2018
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 024 37563474 (số máy lẻ 206) hoặc 0243836 3113   

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Chức danh chuyên viên)

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức  (Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên)

Mẫu lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Sách mới tặng Thư viện tháng 8/2018

Thư viện Viện Toán học mới nhận được 12 quyển sách (xem danh sách dưới đây) do NXB Springer tặng (10 quyển), GS Ngô Việt Trung và GS Phùng Hồ Hải (2 quyển).

Thư viện xin được thông báo để Cán bộ nào có nhu cầu muốn sử dụng các tài liệu dưới đây thì liên hệ trực tiếp với thủ thư của thư viện.

I. Sách do NXB Springer tặng

 1. Peter J. Olver, Chehrzad Shakiban, Applied Linear Algebra. Second edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2006, 679 pp. ISBN: 978-3-319-91040-6.
 2. Hoffstein, Jeffrey; Pipher, Jill; Silverman, Joseph H. Anintroduction to mathematical cryptography. Second edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2014. xviii+538 pp. ISBN: 978-1-4939-1710-5.
 3. Logan, J. David Applied partial differential equations.Third edition Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015. xii+289 pp. ISBN: 978-3-319-12492-6.
 4. Korte, Bernhard; Vygen, Jens Combinatorialoptimization. Theory and algorithms. Sixth edition of [MR1764207]. Algorithms and Combinatorics, 21. Springer, Berlin, 2018. xxi+698 pp. ISBN: 978-3-662-56038-9.
 5. Lovász, L.; Pelikán, J.; Vesztergombi, K. Discretemathematics. Elementary and beyond. Undergraduate Texts in Mathematics.Springer-Verlag, New York, 2003. x+290 pp. ISBN: 0-387-95584-4.
 6. Cox, David A.; Little, John; O'Shea, Donal Ideals,varieties, and algorithms. An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra. Fourth edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015. xvi+646 pp. ISBN: 978-3-319-16720-6.
 7. Hadeler, Karl Peter Topics in mathematical biology.Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life Sciences. Springer, Cham, 2017. xiv+353 pp. ISBN: 978-3-319-65620-5.
 8. Wells, Raymond O., Jr. Differential and complexgeometry: origins, abstractions and embeddings. Springer, Cham, 2017. xiv+319 pp. ISBN: 978-3-319-58183-5.
 9. Christof Eck, Harald Garcke, Peter Knabner, Mathematical Modeling, Undergraduate Texts in Mathematics. Springer,2017. ISBN: 978-3-319-55160-9.
 10. Tu, Loring W. Differential geometry. Connections, curvature, and characteristic classes. Graduate Texts in Mathematics, 275.Springer, Cham, 2017. xvi+346 pp. ISBN: 978-3-319-55082-4.

II. Sách do GS Ngô Việt Trung và GS Phùng Hồ Hải tặng

 1. Nguyen Tu Cuong, Le Tuan Hoa and Ngo Viet Trung, Commuatative algebra and its interactions to algebraic geometry, Lecture Notes in Mathematics 2210, Springer, 2018, ix+256 pp. ISBN: 978-3-319-75564-9. (02 bản).
LAST_UPDATED2

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

In June 10-13, 2019, the Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting will be organized under the patronage of the American Mathematical Society and the Vietnam Mathematical Society in the city of Quy Nhon, Vietnam.

For more detail, please see http://vnus2019.viasm.edu.vn/

LAST_UPDATED2